Poznaj Swój Kraj

Wycieczka turystyczno-rekreacyjna dofinansowana przez Starostwo Grodziskie ze środków PFRON w kwocie 25200 zł. Termin realizacji – czerwiec 2017 rok.