Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Dofinansowane przez Burmistrza Milanówka w kwocie 3000 zł.
Realizacja od 24.04.2017 do 31.12.2017r.