Notatka z lutowego spotkania

Na pierwsze spotkanie integracyjno-edukacyjne w tym roku przybyło ponad 60 osób. Gościem był Pan Piotr Pindor – długoletni pracownik grodziskiego PCPR. Szczegółowo omówił sprawy pomocy w dofinansowaniu PFRON na cele rehabilitacyjne. Oczywiście były pytania związane przede wszystkim z dofinansowaniem turnusów rehabilitacyjnych. Na zakończenie spotkania, prezes koła przedstawił sytuację Okręgu Mazowieckiego PZN, a także grodziskiego koła.