Archiwum - archiwum

Wigilia

Zapraszamy na spotkanie wigilijne, które odbędzie się 19-go grudnia br.
Godzina 10:30 Msza św. w Kaplicy Miłosierdzia Bożego przy kościele
św. Anny.
Godzina 12:00 spotkanie wigilijne w sali konferencyjnej
Gminnego Ośrodka Kultury, obok siedziby Związku.

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie Statutu PZN paragraf 51 punkt 2/9 Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych
w Grodzisku Mazowieckim zwołuje Walne zebranie koła na dzień 5-go września 2015 rok (sobota) o godzinie 11-tej
w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury obok siedziby koła, przy ulicy Spółdzielczej 9.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie i Wybór Prezydium Zebrania.
2. Przyjęcie Porządku obrad.
3. Przyjęcie Regulaminu Zebrania.
4. Wybór Komisji Zebrania.
5. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Koła.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Okręgu.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem i zatwierdzenie sprawozdań.
8. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.
9. Wybory i ogłoszenie wyników
10. Podjęcie Uchwały w sprawie programu kierunku działania Koła na następną kadencję.
11. Zamknięcie Zebrania.

Liczymy na niezawodne Państwa przybycie.