Notatka ze spotkania edukacyjno-integracyjnego

Trzeciego grudnia odbyło się kolejne spotkanie z członkami koła. Gościem była P. Dorota Olejnik – dyrektor gminnej i powiatowej Biblioteki. Zaproponowała współpracę i nabór chętnych osób do uczestnictwa w różnych zajęciach skierowanych do Seniorów. Propozycje zostały przyjęte z aprobatą i ponad dwadzieścia osób zapisało się na te zajęcia.

Notatka z konkursu czytelniczego

Zgodnie z planem 23 listopada odbył się już czwarty konkurs czytelniczy.
Miejsce I zajęła Pani Urszula Betlejewska, a nagrodę stanowił „Czytak NPN 3” ufundowany przez producenta – Spółdzielnię Nowa Praca Niewidomych.
Miejsce II Pan Tadeusz Oleksa
Miejsce III Pani Jadwiga Kołodziejczak.
Były też dwa wyróżnienia, otrzymały je Panie: Stanisława Olszewska i Dominika Mazur. Wszystkie nagrody pieniężne z dotacji Gminy Grodzisk Mazowiecki.
Jury w składzie: P. Lidia Abramczyk- Starostwo grodziskie, Ewa Stępień – Urząd Gminy Grodziska, P. Michał Janowski – przedstawiciel Spółdzielni NPN, stwierdziło bardzo wysoki poziom wiedzy uczestników konkursu. Zarząd koła składa serdeczne podziękowania Sponsorom, Jury i uczestnikom.