Rys historyczny koła Polskiego Związku Niewidomych w Grodzisku Mazowieckim

Koło PZN w Grodzisku Mazowieckim zostało założone w 1966 roku przez grupę osób niewidomych zatrudnionych w warszawskiej spółdzielni „Ociemniały Żołnierz” oraz w Grodziskiej Spółdzielni Inwalidów. Obecnie koło działa na terenie powiatu grodziskiego. Pierwszym przewodniczącym koła został Pan Mieczysław Domański – mieszkaniec Grodziska. W roku 1975 Pan Domański przeprowadza się do Warszawy i tam jeszcze długie lata pracuje społecznie na rzecz naszego środowiska. Zmarł w 2002 roku.

Drugim przewodniczącym koła zostaje wybrany Pan Mieczysław Siekierski – mieszkaniec Mszczonowa.

Działalność zarządu koła była coraz bogatsza i nabierała rozmachu. Niestety przedwczesna śmierć Pana Siekierskiego w 1979 roku pozbawiła koło bardzo dobrego zarówno człowieka jak i przywódcę.

W latach 1980 – 1982 funkcję przewodniczącego pełnił Pan Władysław Wantuch – mieszkaniec Grodziska i do końca życia był aktywnym członkiem Zarządu Koła. Po krótkiej, lecz nieuleczalnej chorobie umiera w grudniu 2010r.

W roku 1982 przewodniczącym koła zostaje wybrana Pani Teodozja Waker – mieszkanka Milanówka. Ważną datą jest rok 1984, ponieważ po długich staraniach środowisko nasze otrzymuje własny lokal przy ulicy Bartniaka 24 z możliwością korzystania z przyległej Sali konferencyjnej. Jest to ogromny bodziec do wzbogacania działalności. W roku 1985 Pani Waker przeprowadza się do Warszawy i tam prężnie działa jeszcze długie lata w radzie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „Chemik”. Zmarła w 2005 roku.

W styczniu 1986 roku piątym przewodniczącym zostaje wybrany Pan Jerzy Orzeł – mieszkaniec Grodziska i do chwili obecnej nieprzerwanie pełni tę funkcję.

Przychodzą nowe czasy, zmiana ustroju, wprowadzenie wolnego rynku i trzeba działać po nowemu. Z jednej strony jest łatwiej, ale coraz trudniej pozyskać wystarczające środki finansowe na działalność. W 1990 roku zostaje w siedzibie koła otworzony punkt Centralnej Biblioteki Książki Mówionej PZN a w 2005 roku punkt wypożyczania, (kopiowania) cyfrowej książki mówionej, nagrywanej w formacie MP3.. W roku 2003 przy kole powstało dwudziestoosobowe kółko różańcowe i działa do dziś. W 2008r. otrzymujemy siedzibę w nowo wybudowanym gmachu gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Spółdzielczej 9 i jest to miejsce naszych marzeń z dostępem do wszystkich mediów, oraz Sali konferencyjnej. Finansowanie działalności koła opiera się na dotacjach samorządów lokalnych, a także przez środki PFRON, które są w dyspozycji grodziskiego PCPR-u.


Powyższy rys historyczny został sporządzony przez Jerzego Orła