Skład Zarządu Koła

  • Jerzy Orzeł – prezes zarządu koła
  • Andrzej Mazur – wiceprezes
  • Stanisława Olszewska – sekretarz
  • Hanna Balcerek – skarbnik
  • Maria Piekutowska – członek